Bestuur

De taken van het bestuur bestaan primair uit het uitvoeren van de besluiten van de vergadering. Daarbij moet het bestuur de vergadering ook informeren. De vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders van de VvE. Het bestuur legt verantwoording af aan de vergadering.

bestuur van de VvE

Het bestuur voert de besluiten van de vergadering uit. Daarmee is de taak van het bestuur dus vooral uitvoerend. Daarbij heeft het bestuur een aantal verplichtingen, zoals het opstellen van de jaarrekening.

In principe kan het bestuur niets zelf besluiten. Toch is er een aantal uitzonderingen, en die uitzonderingen zijn in de meeste gevallen weer door de vergadering beperkt tot een maximaal geldbedrag. Zo mag het bestuur (in bepaalde gevallen) zelf beslissen over de middelen van de VvE (bijvoorbeeld de keuze voor een spaarrekening of belegging), maar alleen zolang dit binnen het mandaat van de vergadering valt.

Als het bestuur haar bevoegdheden overschrijdt, moet de vergadering actie ondernemen. Hoewel het bestuur beperkt is in wat zij mag doen, kan zij de VvE wel extern verbinden.

De functie van het bestuur van de VvE is dus beperkt: in de regel voert zij slechts de beslissingen van de vergadering uit. De bevoegdheden van het bestuur gaan hand in hand met die functie, hetgeen betekent dat ook de bevoegdheden van het bestuur van de VvE beperkt zijn.

Bestuur in het kort

  1. de vergedering neemt de besluiten en benoemt en onstslaat het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de vergadering.
  2. het bestuur voert de besluiten van de vergadering uit en de bevoegdheden van het bestuur zijn beperkt.

Lees verder