Check vooraf

Er zijn een aantal belangrijke zaken die betrekking hebben op de VvE en die u kunt uitzoeken voordat u een appartement koopt. Een deel van de informatie is ingeschreven in het Kadaster, en kan door iedereen worden geraadpleegd. Handig, hier kunt u dus ook als geinteresseerde koper inzicht in krijgen.

Financiele staat van de VvE

Een financieel gezonder vereniging is in de eerste plaats belangrijk voor toekomstige uitgaven voor groot onderhoud. Is het reserve fonds niet voldoende, dan loopt u de kans op een later moment ineens veel geld aan de VvE te moeten betalen om groot onderhoud uit te kunnen voeren. Ander negatief gevolg van een financieel niet gezonde VvE kan zijn dat u uw appartement in de toekomst niet makkelijk kunt verkopen.

Splitsingsakte

In de splitsingsakte staat precies omschreven wat het gebouw is, hoe de afzonderlijke appartementsrechten zijn ingedeeld en zaken over het nemen van beslissingen van de vergadering (zoals bijvoorbeeld het quorum). Onderdeel van de splitsingakte is de splitsingtekening: een tekening waarop de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk zijn aangegeven.