Decharge

Het van oorsprong Franse woord ‘decharge’ betekent kwijting. Deze betekenis heeft decharge ook in het Nederlands; het gaat om het kwijten van de aansprakelijkheid van een bestuurder voor het gevoerde (financiele) beleid.

Decharge kan alleen worden verleend aan het bestuur. Aan beheerders van een VvE of leden van de kascommissie kan geen decharge worden verleend.

Bij decharge van het bestuur van een vereniging van eigenaren gaat het om het ontheffen van aansprakelijkheid van het bestuur jegens de vereniging. De vergadering van eigenaren is het enige orgaan dat decharge kan verlenen. Doorgaans kan hierover worden besloten met een gewone meerderheid van de stemmen. Hoewel de meeste VvEs vrij makkelijk tot decharge besluiten en stemmen, komt het voor dat bestuurders opstappen zonder dat decharge wordt verleend.

Let op: sommige VvE beheerders vragen om decharge voor hun administratieve handelingen. Dit heeft geen enkele zin; zelfs als de vergadering hiertoe zou besluiten, leidt een dergelijk besluit niet tot het wegvallen van de aansprakelijkheid van de beheerder. Dit is echter anders wanneer een beheerder het bestuur van de VvE vormt: in die gevallen kan uiteraard wel decharge worden verleend.