Financieel VvE beheer

Onder het financiele beheer van de VvE valt een groot aantal werkzaamheden. Denk hierbij aan het voeren van een debiteuren en crediteuren administratie, het maken van de begroting, het opstellen van de jaarrekening en andere geld-gerelateerde zaken. Lang niet iedere VvE heeft leden die voldoende kennis, kunde en tijd hebben om deze werkzaamheden (goed) uit te voeren. Daarom kiezen veel VvE’s voor professioneel financieel VvE beheer. Een VvE beheerder kan uw VvE deze werkzaamheden uit handen nemen.

debiteuren en crediteuren administratie

Denk hierbij aan het incasseren en bijhouden van de ontvangst van de servicekosten, het betalen van binnengekomen facturen en het optreden bij betalingsachterstanden van de leden van de VvE. Zeker bij een grote VvE kan het bijhouden van de administratie veel werk zijn, en daardoor kiezen veel VvE’s voor professioneel VvE beheer.

begroting maken

De begroting is simpelweg een inschatting van kosten die in de komende periode worden gemaakt. De begroting is belangrijk, omdat zij mede bepaalt wat de hoogte van de servicekosten voor de leden van de VvE zijn. Debegroting vormt tevens een van de uitgangspunten voor de kascommissie om haar controle uit te voeren, omdat de begroting bepaalt welke uitgaven het bestuur van de VvE mag doen.

jaarrekening opstellen

De jaarstukken geven inzicht in de financieen van de VvE. Behalve dat het opstellen van een jarrekening een wettelijke verplichting is, zal een eventuele koper van een appartement altijd de jaarstukken willen zien.

overige financiele aangelegenheden

Hierbij kunt u denken aan het afsluiten en bijhouden van verzekeringen, het maken van verrekeningen en het uitrekenenen welke kosten voor welk bedrag aan welk appartementsrecht moeten worden doorbelast.