Geld en de VvE

Geldzaken zijn om een aantal redenenen belangrijk voor de VvE. In dit hoofdstuk leest u hoe en waarom. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het opstellen van de jaarrekening is verplicht verplicht voor iedere VvE. De jaarrekening moet tenminste bestaan uit een balans en een winst- en verlies rekening
  • Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is en begroting van de kosten voor het in goede conditie houden van het complex voor de komende jaren.
  • Ieder lid van de VvE betaalt normaliter een maandelijkse bijdrage, de servicekosten. Hieruit wordt onder andere de voorziening groot onderhoud aangelegd en kan de vereneniging de lopende uitgaven betalen.
  • Als een lid de servicekosten niet betaalt, onstaat er een betalingsachterstand. Op een goede manier omgaan met betalingsachterstanden kan een hoop problemen voorkomen.
  • De kascommissie controleert de jaarrekening van de VvE.
  • Heeft u of uw VvE onvoldoende tijd, expertise of interesse om de financieen van de vereniging te beheren, dan kunt u deze werkzaamheden uitbesteden bij een professionele VvE beheerder.