Leden

Iedere eigenaar van een appartement is lid van de VvE. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd, en niet-eigenaren kunnen geen lid zijn.

De eigenaar van een appartement is eigenaar van een deel van het gebouw. De eigenaar bezit feitelijk niet de stenen en de muren van zijn eigen appartement, maar het recht om van zijn specifieke appartement (dus binnen het complex) gebruik te maken. Welk deel dat precies is, staat in de splitsingsakte.

Alle eigenaars van een appartement zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren van hun complex. Het is dus niet mogelijk om wel een appartement te bezitten, maar geen lid van de VvE te zijn. Het omgekeerde is ook niet mogelijk: u kunt geen lid zijn van de VvE van een specifiek gebouw, als u in dat gebouw geen appartement bezit. Een eventuele VvE beheerder is dus ook geen lid van de VvE, hij of zij vervult slechts een bepaalde taak voor de vereniging.

meerdere VvE’s

Bovendien is het mogelijk dat u lid bent van twee VvE’s, terwijl u slechts een appartement bezit. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een appartementencomplex uit twee gebouwen bestaat, die samen een tuin of parkeergelegenheid delen. De gebouwen kunnen dan ieder afzonderlijk een eigen VvE hebben (de leden van die VvE bestaan uit eigenaars van appartementen in het specifieke gebouw), terwijl alle eigenaars van beide gebouwen samen lid zijn van de VvE van de gemeenschappelijke binnentuin. Deze binnentuin heeft in dit geval dus haar eigen VvE.

lid van meerdere VvE's

meerdere appartementen

Het is ook mogelijk dat een eigenaar meerdere appartementen heeft. In zulke gevallen is de eigenaar ook meerdere keren lid van de VvE; ieder appartementsrecht is immers lid. Dit betekent dus ook dat zulke eigenaren meerdere keren de service kosten betalen, maar ook dat zij meer stemmen op de vergadering vertegenwoordigen. In de regel heeft ieder appartement immers een stem.

leden_meerdere_appartementen

verplichting van de leden

De belangrijkste verplichting is voor de meeste VvE-leden het periodiek betalen van de servicekosten. Verder zijn alle leden samen gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen binnen de VvE. Overigens zijn alleen eigenaars van appartementen zijn lid van een VvE. Ook eigenaren van onder andere garageboxen of ondergrondse parkeerkelders kunnen verplicht lid zijn van een vereniging van eigenaren.