Servicekosten

Servicekosten is het maandelijkse bedrag dat de eigenaren van de VvE maandelijks aan de VvE betalen. Uit de servicekosten betaalt de VvE de uitgaven die nodig zijn om het complex in stand te houden. Deze uitgaven kunnen onder andere bestaan uit:

  • uitgaven voor verzekeringen
  • kosten voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes
  • 0nderhoud en keuring van de lift (indien aanwezig)
  • bijdragen aan het reservefonds

De hoogte van de totale servicekosten (de servicekosten van alle eigenaren samen) is dus afhankelijk van de kosten die de VvE periodiek maakt, en van het reservefonds dat de VvE nodig heeft.

Het kan aantrekkelijk lijken om de servicekosten te verlagen door minder te reserveren voor groot onderhoud. Pas echter op met deze keuze: door onvoldoende onderhoud verslechtert de staat van uw complex en vermindert de waarde van uw woning

De vergadering beslist over de uitgaven en daarmee over de hoogte van de totale servicekosten. De hoogte van de servicekosten kan dus van tijd tot tijd wijzigen, al naar gelang de vergadering (positief) beslist over een wijziging. De servicekosten per appartement kunnen verschillend zijn. Het komt vaak voor dat eigenaren van grotere appartementen een groter deel van de servicekosten betalen (het breukdeel). Hoe groot het breukdeel is, staat in de splitsingsakte. De grootte van het breukdeel kan alleen in de splitsingsakte worden gewijzigd.

Grofweg wordt de hoogte van de servicekosten per appartement dus in twee stappen vastgesteld:

  1. De begroting wordt vastgesteld. Uit de begroting volgt de totale servicekosten
  2. Het breukdeel bepaalt de servicekosten per appartementsrecht

Belasting

Let op: servicekosten zijn niet belasting aftrekbaar voor de hypotheek rente aftrek. Bent u van plan een appartement te kopen, controleer dan goed vooraf de hoogte: u gaat deze netto betalen. Vooral wanneer u een appartement koopt in een serviceflat kan de maandelijkse afdracht aanzienlijk zijn, soms tot wel 500 euro per maand.