Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (afkorting: VvE) is een vereniging voor waarin de eigenaren van appartementen zijn verenigd. Dit hoofdstuk geeft een introductie tot de VvE en bespreekt onder andere:

  • Een globale introductie tot de VvE voor diegene voor wie het onderwerp nog onbekend is.
  • De leden van de VvE bestaan doorgaans uit de eigenaren van appartementen in het specifieke complex. Maar er is een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het appartementencomplex en de parkeergarage ieder een eigen VvE hebben.
  • De vergadering neemt de besluiten in de VvE en is daarmee het belangrijkste orgaan van de VvE. In de vergadering heeft iedere appartement een stem.
  • Het bestuur wordt gekozen door de vergadering, en heeft als taak om de besluiten van de vergadering uit te voeren.
  • De VvE woordenlijst vormt een geheugensteuntje bij het op VvEWiki.nl gebruikte jargon.

vereniging van eigenaren