top of page

Balans in de jaarrekening van de VvE

Wat is een balans

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, organisatie of bijvoorbeeld vereniging van eigenaren. Samen met de exploitatiebegroting en de toelichting vormt de balans de jaarrekening van de VvE.

Ongeacht voor wie een balans opgesteld wordt, worden bezittingen altijd aan de linkerkant vermeld, en de schulden en het eigen vermogen aan de rechterkant. Om dat een vereniging van eigenaren geen schulden mag aangaan, zult u in de meeste gevallen geen schulden op de balans zien. Zie verderop een aantal gevallen waarin u wel een schuld op de balans van een VvE kunt tegenkomen.

Balans: een momentopname

De balans geeft de financiële situatie van de VvE op één moment in tijd weer; het is dus een ‘foto’ van de situatie op het moment dat de balans gemaakt is. Voor de meeste VvE’s zal de balans eenmaal per jaar, per de laatste dag van het jaar worden opgemaakt. Ter informatie: de exploitatiebegroting geeft juist aan wat er over een bepaalde periode is gebeurd. Er kan bijvoorbeeld een balans gemaakt zijn op 31 december 2012 en een balans op 31 december 2013, en een exploitatiebegroting over de periode tussen 31 december 2012 en 31 december 2013.

 

Wie doet wat, en wanneer

De balans wordt samengesteld door het bestuur van de vve, en moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zijn samengesteld. De balans wordt (samen met de exploitatiebegroting) door de kascommissie of door een externe accountant gecontroleerd. Na controlere kan de vergadering besluiten decharge te verlenen aan het bestuur.

 

Schulden op de balans van de VvE

Hoewel de vereniging van eigenaren in beginsel geen schulden kan aangaan, kunnen er in sommige gevallen toch schulden op de balans van de VvE zichtbaar zijn. Deze schulden zijn geen bank of geld leningen, maar zijn meestal het gevolg van verplichtingen die de VvE is aangegaan voor de datum waarop de balans is samengesteld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om onderhoudswerk dat voor de VvE is uitgevoerd, maar waarvoor de VvE nog niet heeft betaald. Het kan ook gaan om lopende claims tegen de VvE, waarvan men verwacht dat de VvE in de toekomst zal moeten uitbetalen. In dit laatste geval is dit geen echte schuld, maar een inschatting van een bedrag dat de VvE mogelijk in de toekomst moet uitkeren.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page