top of page

Betalingsachterstanden

Betalingsachterstanden ontstaan wanneer een lid van de VvE haar bijdrage aan de VvE niet (op tijd) betaalt. Betalingsachterstanden zijn een groot probleem binnen vereningen van eigenaren in Nederland: schatting is dat ca. 25% van alle VvE’s worden geconfronteerd met betalingsachterstanden. Betalingsachterstanden zijn om twee redenen een groot probleem: op de eerste plaats geldt dat niet betalen leidt tot een tekort in de begroting. Afhankelijk van de financiele staat van de VvE kan dit betekenen dat andere leden extra moeten bijdragen. In alle gevallen geldt dat onder de leden een gevoel van onrecht ontstaat: ‘ik betaal wel, maar hij/zij betaalt niet. De tweede reden dat betalingsachterstanden een groot probleem zijn hangt hiermee samen. Betalingsachterstanden zorgen namelijk vaak voor wrevel tussen de leden van de VvE. De derde en misschien wel belangrijkste reden is dat in de statuten van sommige VvE’s is vastgelegd dat een betalingsachterstand van 6 maanden door de overige leden van de VvE moet worden aangevuld.

Incassoprocedure: adequaat optreden voorkomt problemen

De VvE kan een procedure invoeren waarin wordt vastgelegd welke stappen wanneer worden uitgevoerd als er sprake is van wanbetaling. Omdat een dergelijke procedure voor alle leden van de VvE hetzelfde wordt toegepast, voorkomt de procedure dat er spanningen binnen de VvE ontstaan door persoonlijke verhoudingen onder de leden. In een procedure kan bijvoorbeeld worden beschreven dat wanbetalers binnen drie weken een aanmaning krijgen,en na twee maanden in gebreke worden gesteld, enzovoort.

Incassobureau of zelf regelen

Let op: indien u gebruik wilt maken van de diensten van een incassobureau, dient de vergadering een besluit te nemen dat het bestuur de toestemming krijgt om het incasseren uit te besteden aan een incassobureau. Deze toestemming heet ‘incassobesluit’. Veel VvE’s hebben de stemming over het incassobesluit standaard geagendeerd op de vergadering. Zo weet men immers zeker dat een incassobureau direct aan de slag kan wanneer er sprake is van wanbetaling.

Er is een aantal voordelen bij het inschakelen van een professioneel incassobureau. Ten eerste wordt het incasseren van de vordering uit de sfeer van de buren gehaald. De ene buurman hoeft de andere buurman er niet langer op te wijzen dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het tweede voorbeeld is dat een incassobureau weet hoe zij het juridische traject efficient en snel kan uitvoeren.

Verkoop appartementsrecht bij betalingsachterstand

Een appartementsrecht waarvan de verkoper een betalingsachterstand aan de VvE heeft kan ‘gewoon’ verkocht worden. Echter, de VvE kan de betalingsachterstand van het lopende jaar en van het vorige jaar ook op de nieuwe eigenaar verhalen. Het is dus belangrijk dat u nagaat of de verkoper van wie u een appartement koopt geen betalingsachterstand aan de VvE heeft, omdat u daarvoor na de aankoop kunt opdraaien.

Betalingsachterstand bij executieveiling

Als een eigenaar haar servicekosten aan de VvE niet voldoet, is de kans groot dat dezelfde eigenaar ook zijn of haar hypotheek niet betaalt. In zulke gevallen kan de bank (die de hypotheek heeft verstrekt), overgaan tot een executieveiling. Wat gebeurt er dan met de betalingsachterstand? Welnu, de koper die het appartement koopt, zal door de VvE kunnen worden aangesproken om de achterstand van de vorige eigenaar over het lopende jaar EN over het vorige jaar aan de vve te voldoen.

Tips bij wanbetaling binnen uw VvE

  • Behandel de persoon in kwestie met respect. Niet betalen is in de meeste gevallen eerder een kwestie van niet kunnen, dan niet willen. De eeste mensen die niet betalen schamen zich voor de situatie en zouden die ook graag anders zien;

  • Wees duidelijk. Niets is vervelender dan het idee hebben dat iemand een gemaakte afspraak niet nakomt, terwijl degene met wie de afspraak is gemaakt deze anders begrepen heeft;

  • Maak duidelijk dat het geen persoonlijke kwestie is. De VvE heeft een probleem omdat een van haar leden niet betaalt; het bestuur van de VvE is er om dit probleem op te lossen, voor de VvE;

  • Schakel tijdig een incassobureau in. Betalingsproblemen leiden vaak tot burenruzies. Laat de VvE het probleem uit handen geven aan een specialist; zo voorkomt u scheve gezichten en voorkomt u dat een van de leden de vaak moeilijke en emotionele gesprekken met de wanbetaler hoeft te voeren;

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page