top of page

Jaarrekening

Net als andere rechtspersonen zoals de B.V. en de stichting, moet de VvE ieder jaar een jaarrekening opstellen. In de jaarrekening kunnen belanghebbenden zien hoe de VvE er financieel voor staat en hoe de financiën van de vereniging zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Belanghebbenden zijn niet alleen de eigenaren, maar bijvoorbeeld ook geïnteresseerden die een appartement willen kopen of een aannemer die door de VvE wordt ingehuurd om werkzaamheden aan het gebouw te verrichten. De jaarrekening van de VvE bevat onder andere een balans, een exploitatiebegroting en een toelichting.

De vereniging en meer specifiek het bestuur van de vereniging is verplicht om eenmaal per jaar de jaarrekening op te stellen.
  • De balans geeft een overzicht van de bezittingen en de schulden van de VvE, op een bepaalde datum. De belangrijkste bezitting van de VvE is meestal de inhoud van het reservefonds, en de meeste VvE’s gebruiken de laatste dag van het kalendejaar (31 december) als datum waarop de balans wordt opgesteld.

  • De exploitatiebegroting geeft een overzicht van de opbrengsten (lidmaatschapsgelden) en de uitgaven over een bepaalde periode. In de meeste gevallen is de periode precies de periode tussen twee balansdata: de jaarrekening bevat dus bijvoorbeeld de balansen op 31 december 2012 en 31 december 2013, en de exploitatiebegroting over het jaar 2013.

  • In de toelichting worden de verschillende items uit de balans en exploitatiebegroting ruimer omschreven. Vaak voegt het bestuur ook nog algemene informatie toe, bijvoorbeeld over de belangrijkste zaken die tijdens het boekjaar hebben gespeeld.

Wettelijke verplichting

De wet verplicht de VvE om een jaarrekening op te stellen, en schrijft ook eisen voor waaraan de jaarrekening moet voldoen. De voornaamste van toepassing zijnde wetsartikelen vindt u in Burgerlijk Wetboek 2 (rechtspersonen) Burgerlijk Wetboek 5 titel 9 (het appartementsrecht). De wet schrijft onder andere voor dat de jaarrekening voor de VvE tenminste bestaat uit een balans, een exploitatiebegroting en een toelichting.

Wie maakt de jaarrekening?

Het bestuur van de vve is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Nadat de jaarrekening is opgesteld en door het bestuurd is ondertekend, legt het bestuur de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de leden. Hoewel de jaarrekening formeel kan worden goedgekeurd door een externe accountant, kiezen veel VvE’s ervoor om een kascommissie aan te stellen die de jaarrekening controleert.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page