top of page

Kascommissie

Het bestuur van de VvE stelt jaarlijks een jaarrekening op. De controle op de jaarrekening kan verricht worden door de kascommissie of door een externe accountant. Uit kosten overwegingen -een accountant kost meestal (veel) geld- kiezen de meeste verenigingen ervoor om een kascommissie de controle te laten uitvoeren. De kascommissie of externe accountant brengt haar verslag uit aan de vergadering. Is de vergadering overtuigd, dan kan besloten worden om het bestuur decharge te verlenen.

De kascommissie bestaat uit leden van de VvE en controleert het financiele beleid van het bestuur. Deze controle kan ook aan een externe accountant worden overgelaten, en daarom is de VvE niet verplicht om een kascommissie te hebben.

De kascommissie wordt gekozen door de vergadering en bestaat uit leden van de VvE. De kascommissie moet onafhankelijk zijn van het bestuur: ze moet het financiele beleid van het bestuur immers controleren. De kascommissie bestaat dus altijd uit leden die daarnaast geen bestuurder zijn. Verder mag de kascommissie alles controleren en mag zij inzage in alle stukken opvragen.

Het is belangrijk dat de kascommissie haar taak serieus uitvoert. Onenigheid over geld met uw buren kunnen grote invloed hebben op uw woongenot en dienen daarom tegen elke prijs vermeden te worden. Daarnaast heeft een goede controle een grote preventieve werken. Weet het bestuur dat zij goed gecontroleerd wordt, dan zal zij eerder genegen zijn om haar financiele zaken goed op orde te houden.

Overigens: ook als u kiest voor extern VvE beheer, dient u de boekhouding te controleren. Vergissen is menselijk en het komt dikwijls voor dat zelfs professionele vve beheerders fout(jes) maken.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page