top of page

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement kan een onderdeel van de splitsingsakte. Het is ook mogelijk dat in de splitsingsakte worden verwezen naar een van de vier modelreglementen. Het splitsingsreglement bevat als het ware de statuten van de vereniging van eigenaren en de regels van de vereniging. Het beschrijft hoe de VvE functioneert: hoe moet worden gestemd, met welk quorum, en bijvoorbeeld hoe de leden voor de vergadering moeten worden opgeroepen. Het splitsingsreglement kan worden opgevraagd bij het kadaster.

Splitsingsreglement of modelreglement

Gelijk met de feitelijke splitsing en het opstellen van de splitsingsakte wordt door de notaris het splitsingsreglement opgesteld. Uitgangspunt voor het splitsingsreglement is vrijwel altijd een model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Dit model heet ook wel het modelreglement. In plaats van een modelreglement volledig over te nemen, kan in de splitsingsakte ook naar het modelreglement worden verwezen. Daarbij kan de notaris dan aanvullingen opnemen in de splitsingsakte.

De modelreglementen zijn door de jaren heen aangepast (meestal omdat de wet op punten werd gewijzigd). Er worden heden ten dage nog verschillende modellen gebruikt, omdat een oud reglement niet vervalt als er een nieuwe verschijnt. Van het modelreglement zijn verschillende versies, onder andere uit 1973, 1983, 1992, en 2006.

Wat staat erin

In het splitsingsreglement staan de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaars. Die zien onder andere toe op het stemrecht en het nemen van besluiten, het aandeel dat eigenaars moeten bijdragen aan de kosten van de VvE, hoe het gebouw moet worden verzekerd, enzovoort. De wet prevaleert altijd boven het splitsingsreglement. Staat er onverhoopt een bepaling in het splitsingsreglement die in strijd is met BW 2 of BW 5? Dan gaat de wet voor en vervalt de bepaling uit het splitsingsreglement.

Huishoudelijk reglement

Bij sommige verenigingen is er naast een splitsingsreglement ook nog een huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staan de gedragsregels voor de bewoners. Te denken valt hierbij aan in welke delen van de gemeenschappelijke ruimten fietsen mogen worden geplaatst, over de beplanting van buitenruimte, en dergelijke.

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht en kan alleen (en met voldoende stemmen!) door de vergadering van toepassing worden verklaard. Is het huishoudelijk reglement eenmaal van toepassing, dan dienen alle eigenaren zich er aan te houden. Het huishoudelijk reglement staat in toepassing achteraan: als er tegenstrijdigheden in staan met het splitsingsreglement of de splitsingsakte, dan gaan die voor.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page