top of page

Vergadering

De vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging van eigenaren. Besluiten worden in de vergadering genomen. Tijdens de vergadering mogen alleen de leden en eventuele gevolmachtigden aanwezig zijn. Een VvE beheerder is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan.

De vergadering is het belangrijkste orgaan van de VvE. Tijdens de vergadering mogen alle leden hun stem uitbrengen. Leden die niet aanwezig kunnen zijn kunnen een volmacht afgeven om toch hun stem te laten horen.

De voorzitter van de vergadering

De voorzitter heeft als het ware de leiding over de vergadering. Hij zorgt dat mensen aan het woord komen en houdt de orde. Kortom, hij zorgt dat de hele agenda afgewikkeld wordt. De voorzitter wordt benoemd (en onstslagen) door de vergadering van eigenaren. Hoewel het kan voorkomen dat de voorzitter van de vergadering ook tegelijk bestuurslid van de VvE is, dit is zeker niet verplicht. De vergadering kan een vaste voorzitter hebben of kan deze rol laten rouleren.

Wie mag er stemmen op de vergadering

Ieder appartementsrecht heeft op de vergadering een stem. Het kan voorkomen dat een eigenaar meerdere appartementsrechten heeft. Dit komt voornamelijk voor bij complexen die oorspronkelijk van een woningcorporatie zijn geweest. In de meeste gevallen verhuurde de corporatie de appartementen aanvankelijk. Wanneer de corporatie vervolgens overgaat tot het verkopen van de individuele appartementen, kan de situatie ontstaan waarin de corporatie de meerderheid van de stemmen heeft en dus in principe zelf bepaalde besluiten kan nemen. Soortgelijke situaties kunnen ook voorkomen bij nieuwbouwprojecten waarbij een groot deel van de appartementen nog niet is verkocht, en in situaties waarbij investeerders meerdere appartementen hebben.

Quorum

Het quorum is het minimum aantal stemgerechtigen dat aanwezig moet zijn voordat er een geldig besluit kan worden genomen. In de meeste gevallen kunnen en mogen alleen besluiten worden genomen als minimaal de helft van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Overigens hoeven dit niet per se alleen leden te zijn; leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een gevolgmachtigde. Een gevolmachtigde mag een ander lid van de VvE zijn, maar dit is niet verplicht. Wie er tijdens de vergadering mogen stemmen, welke verhouding van stemmen nodig is om een besluit te nemen en wat het quorum is staat in de splitsingsakte.

In deze situatie wordt het quorum niet gehaald en kan de vergadering dus geen beslissingen nemen.

Volstrekte meerderheid en versterkte meerderheid

Volstrekte meerderheid betekent de helft van de stemmen, plus 1 stem. De zin: met 51% van de stemmen is dus feitelijk incorrect, daar een volstrekte meerderheid ook 50,09% van de stemmen kan zijn. Volstrekte meerderheid is voldoende om de meeste (eenvoudigere) besluiten te kunnen nemen. Voor ingrijpendere besluiten is een versterkte meerderheid nodig. Hoe groot de versterkte meerderheid moet zijn staat in de splitsingsakte. Let op: voor sommige besluiten is naast een versterkte meerderheid, ook een hoger quorum nodig.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page