top of page

VvE Woordenlijst

Actieve VvE
VvE die vergadert en waar een reservefonds wordt bijgehouden. Zie in tegenstelling de slapende VvE.

 

Appartementsrecht
Appartement. U kunt als eigenaar wettelijk geen appartement bezitten: u bezit het recht om (als enige) van een bepaald gedeelte van het complex gebruik te maken. Dit recht heet het appartementsrecht en is dus in weze hetgeen in de volksmond ‘appartement’ wordt genoemd.

 

Balans
Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een momentopname van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de VvE.

 

Beheerder
De VvE kan ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden (meestal van administratieve of technische aard) uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde partij. Zulke partijen beheren dan (een deel van de) VvE en worden beheerder genoemd.

 

Bestuur
Orgaan binnen de VvE dat de besluiten van de vergadering uitvoert. Het bestuur bestaat meestal tenminste uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de vergadering.

 

Breukdeel
Deel van het appartement van het hele complex. Het breukdeel wordt uitgedrukt in een percentage. Het breukdeel kan van belang zijn voor het bepalen van de servicekosten (bijvoorbeeld: 1% breukdeel kan betekenen dat u 1% van de totale kosten betaald – dit kan ook veel ingewikkelder!).

 

Decharge
Het ontheffen van de bestuurder van de vereniging voor aansprakelijkheid van het gevoerde beleid.

 

Incassobesluit
De VvE mag niet in alle gevallen het incasseren van de servicekosten aan een derde uit handen geven. Dit betekent dat de vergadering moet besluiten dat de VvE dit mag.

 

Jaarrekening
Document waarin de financiele situatie van de VvE beschreven wordt. De jaarrekening bestaat in ieder geval uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.

 

Kascommissie
Aantal leden van de VvE die (nadat zij door de vergadering zijn benoemd – samen de jaarrekening van de VvE controleren en op basis van hun controle een advies aan de vergadering uitbrengen over de juistheid van de jaarrekening.

 

Leden
De leden van VvE bestaan alleen uit eigenaren van de appartementsrechten van een complex. Voormalig eigenaren kunnen geen lid zijn, en ook huurders kunnen geen lid zijn van de VvE.

 

Meerjaren onderhoudsplan
Plan voor het lange termijn onderhoud van het complex, waarin nauwkeurig omschreven staan welke delen op welk moment vervangen of bijgehouden moeten worden, en een inschatting van de kosten van de bijbehorende werkzaamheden (MJOP).

 

Modelreglement
Hierin staan de belangrijkste bepalingen voor de Vereniging van Eigenaars: welke kosten worden door de eigenaars gezamenlijk betaald, en regels voor gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten.

 

MJOP
Afkorting voor Meer Jaren Onderhouds Plan.

 

Penningmeester
De penningmeester is een van de leden van het bestuur van de VvE. Andere leden zijn de voorzitter en de secretaris. De taken van de penningmeester bestaan onder andere uit het controleren van binnengekomen rekeningen en andere zaken die met het geld van de VvE te maken hebben.

 

Secretaris
De secretaris is een van de bestuursleden van de VvE (naast de voorzitter en de penningmeester). De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen, werkt de notulen uit en is meestal het postadres van de VvE.

 

Slapende VvE
Een VvE waarin niet wordt vergaderd en waar geen geld voor groot onderhoud opzij wordt gezet.

 

Splitsingsakte
In de splitsingsakte staat wat de indeling van het complex is; er staat dus in welke gedeelten gemeenschappelijk zijn en welke gedeelten voor de individuele eigenaars. In de splitsingstekening staat ingetekend waar de grenzen binnen het complex liggen. Beide documenten (de splitsingsakte en de splitsingstekening) zijn ingeschreven bij het kadaster en daarmee dus publiek toegankelijk.

 

Vergadering
Belangrijkste orgaan binnen de VvE. In de vergadering heeft ieder appartementsrecht een stem. Let op: een eigenaar die twee appartementen heeft, heeft dus twee stemmen.

 

Vereniging van Eigenaren
Een vereniging van de eigenaren van de appartementen in een complex. De Nederlandse wet schrijft voor dat iedere eigenaar automatisch en verplicht lid is van de VvE die hoort bij het complex waarin hij het appartement bezit.

 

VvE
Afkorting voor Vereniging van Eigenaren.

 

Quorum
Minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn tijdens de vergadering om een geldig besluit te kunnen nemen. Is het vereiste quorum niet aanwezig, dan zijn de beslissingen die de vergadering neemt niet geldig.

vereniging

Vereniging

De VvE heeft als doel uw appartementencomplex in goede conditie te houden.

 

Appartement kopen

U wilt goed op de hoogte zijn voordat u een appartement koopt.

  • check voor aankoop

appartement kopen
geldzaken

Geldzaken

Goed beheer van de geldzaken is belangrijk, zowel voor u als bewoner als voor de vereniging.

 

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw VvE professioneel laten beheren kan vaak al tegen lage kosten

  • scherpe tarieven

  • professionele dienstverlening

  • kies de juiste beheerder

  • offerte binnen 2 minuten

  • 100% vrijblijvend!

wiki

Hèt gratis en onafhankelijk informatiepunt over de VvE.

bottom of page